microBlock IDE เครื่องมือที่ถูกแนะนำใน งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการแข่งขัน แนะนำโปรแกรม microBlock IDE ไปใช้ในการแข่งขัน

โพสอื่น ๆ

microBlock IDE เครื่องมือที่ถูกแนะนำใน งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้นำโปรแกรม microBlock IDE เครื่องมือเขียนโค้ดด้วยบล็อกและไพทอน (MicroPython) ไปแนะนำผู้เข้าแข่งขันได้รู้จักและทดลองพัฒนางาน IoT ด้วยภาษาไพทอน (MicroPython) โดยใช้คู่กับฮาร์ดแวร์ชุดทดลองบอร์ด OpenBIT ที่ INEX พัฒนาขึ้น

ทางโครงการขอบคุณทาง INEX และทีมงานทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ที่สนับสนุนโครงการ microBlock อย่างต่อเนื่องเสมอมา (ชมภาพบรรยากาศการแข่งขันได้ด้านล่าง)

นอกจากนี้ ทาง INEX โดยคุณ กฤษดา ใจเย็น ยังได้จัดทำสื่อการสอน แนะนำการใช้งาน OpenBIT ให้ผู้เข้าแข่งขันได้อ่านและทดลองทำตามอีกด้วย หลังการแข่งขันจบ ผู้จัดทำได้เปิดข้อมูลเป็นสาธารณะ ผู้สนใจสามารถอ่านและทำตามได้ทันที (หากต้องการคัดลอก หรือนำเนื้อหาไปดัดแปลง โปรดติดต่อ INEX เจ้าของสิขสิทธิ์อีกครั้ง)

หน้าปกสื่อการสอน แนะนำการใช้งาน OpenBIT โดยคุณ กฤษดา ใจเย็น จาก INEX

คุณผู้อ่านสามารถสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นอีกได้ โดยเลือกใช้บอร์ดพัฒนา / ชุดเรียนรู้ จาก INEX สั่งซื้อออนไลน์ได้ทางหน้าเว็บไซต์ https://inex.co.th/home/ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย EDCO ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ชั้น 4  หรือตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ