ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม/เครื่องมือต่าง ๆ ที่จัดทำโดย microBlock IDE

กำลังตามหา microBlock IDE เวอร์ชั่นเก่า ?
ดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE เวอร์ชั่นเก่าได้ที่ Release microBlock IDE offline
MicroUploader

MicroUploader V2.1.0

โปรแกรมอัพโหลดเฟิร์มแวร์ MicroPython สำหรับ ESP32

ดูเวอร์ชั่นเก่าทั้งหมดได้ที่ Releases · microBlock-IDE/MicroUploader

MicroPython for KidBright

MicroPython for KidBright32 V1.6.0

เฟิร์มแวร์ MicroPython สำหรับบอร์ด KidBright รองรับบอร์ด KidBright32 และ OpenKB ทุกเวอร์ชั่น

ดูเวอร์ชั่นเก่าทั้งหมดได้ที่ Releases · microBlock-IDE/micropython