แอร์ริ (Airri) ระบบรายงานคุณภาพอากาศและสภาพอากาศออนไลน์ เปิดใช้งานแล้ว

ระบบรายงานคุณภาพอากาศที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไป สามารถส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมจากที่ต่าง ๆ ขึ้นมาแสดงผลบนแผนที่โลกในระบบของแอร์ริได้

โพสอื่น ๆ

แอร์ริ (Airri) ระบบรายงานคุณภาพอากาศและสภาพอากาศออนไลน์ เปิดใช้งานแล้ว

แอร์ริ (Airri) เป็นระบบรายงานคุณภาพอากาศและสภาพอากาศที่เปิดให้ผู้ใช้ microBlock และบุคคลทั่วไป สามารถส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมจากที่ต่าง ๆ ขึ้นมาแสดงผลบนแผนที่โลกในระบบของแอร์ริได้ โดยแผนที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าดูได้ ส่วนข้อมูลที่ส่งขึ้นมา จะถูกสรุปรายวัน อัพโหลดขึ้น GitHub ให้ผู้สนใจข้อมูลนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้

รูปที่ 1 หน้าแผนที่โลกระบบแอร์ริ แสดงค่าคุณภาพอากาศ (AQI) แต่ละจุดบนแผนที่โลก

ระบบแอร์ริ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ microBlock ในการสร้างโครงงานเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เป็นตัวอย่างโครงงานด้านระบบ IoT เพื่อให้เกิดแนวคิด แรงบรรดาลใจ สร้างอุปกรณ์ IoT อื่น ๆ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

รูปที่ 2 ระบบจัดการอุปกรณ์แอร์ริ

สำหรับครูผู้สอน โครงการ microBlock ได้นำเสนอรู้แบบการจัดการเรียนรู้ระบบแอร์ริไว้ที่ รู้จักกับแอร์ริ (Airri) ระบบรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ แนวทางจัดการเรียนการสอน หลักการทำงาน

ท่านที่สนใจ สามารถเข้าดูแผนที่แอร์ริได้ที่ ข้อมูลคุณภาพอากาศและสภาพอากาศประเทศไทย เข้าจัดการอุปกรณ์แอร์ริได้ที่ ระบบจัดการอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในระบบแอร์ริ อ่านขั้นตอนการทำโครงงานได้ที่ ทำเครื่องวัดคุณภาพอากาศ IoT ส่งค่าขึ้นเว็บ คนดูได้ทั่วโลกผ่านระบบ แอร์ริ (Airri)