microBlock IDE V2.5.0 มีอะไรใหม่บ้าง

เพิ่มบอร์ด KidMotor V4, OpenBit และ Rapbit32XA แก้บัค ESP-NOW ใช้งานไม่ได้ในบอร์ด KidBright

โพสอื่น ๆ

microBlock IDE V2.5.0 มีอะไรใหม่บ้าง

เพิ่มบอร์ด KidMotor V4

รองรับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ MicroPython รองรับการสั่งงานจอแสดงผล แสดงข้อความ รูปภาพ วาดวงกลม วาดเส้น รองรับการอ่านค่าจากสวิตช์ SW1 และ SW2 รองรับการสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์ รองรับการอ่านและเขียนค่าดิจิทัล รองรับการอ่านค่าแอนะล็อก และสั่งงานแบบ PWM ไปที่ D1 ถึง D5 และ SV1 ถึง SV3

รองรับการเขียนโปรแกรมทั้งบล็อกโค้ดและโค้ด MicroPython

เพิ่มบอร์ด OpenBit

รองรับการสั่งงาน LED dot matrix RGB สั่งให้แสดงผลต่างกันในแต่ละจุดได้ รองรับการอ่านค่าจากสวิตช์ ไมโครโฟน เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer) รองรับการอ่านและเขียนค่าดิจิทัลทุกขา รองรับการอ่านค่าแอนะล็อกจาก ADC0 และ ADC1 รองรับการสั่งงานแบบ PWM รองรับการสื่อสารระหว่างบอร์ดผ่าน ESP-NOW รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน WiFi

เพิ่มบอร์ด Rapbit32XA

รองรับการเขียนโปรแกรมสั่งให้รถวิ่ง สั่งงานจอแสดงผล อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้น เซ็นเซอร์แสง เซ็นเซอร์วัดระยะ รองรับการอ่านค่าจากสวิตช์ และตัวต้านทานปรับค่าได้ รองรับการสั่งงานแขนจับ รองรับการสื่อสารระหว่างบอร์ดผ่าน ESP-NOW รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน WiFi รองรับการต่ออุปกรณ์เสริมผ่าน I2C (ติดตั้ง Extension เพิ่ม)

แก้บัค ESP-NOW ใช้งานไม่ได้ในบอร์ด KidBright

เนื่องจากมีการอัพเดทโค้ดโปรแกรม MicroPython จากโครงการหลัก ทำให้โมดูล ESP-NOW ถูกลบออกไป ส่งผลให้ ESP-NOW ไม่สามารถใช้งานได้ในบอร์ด KidBright ในเวอร์ชั่นนี้ทำให้ ESP-NOW กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE V2.5.0

ดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE เวอร์ชั่นล่าสุด และโปรแกรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการ microBlock ได้ที่ ดาวน์โหลด microBlock IDE  หรือ Release microBlock IDE offline V2.5.0 · microBlock-IDE/microBlock-IDE-offline ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows , mac OS และ Ubuntu