microBlock IDE V2.2.0 มีอะไรใหม่บ้าง

ปรับวิธีการอัพโหลดใหม่ให้สามารถอัพโหลดโปรแกรมได้เร็วขึ้น เพิ่มบล็อก IMU on gesture, swicth on pressed, run in background, for count

โพสอื่น ๆ

microBlock IDE V2.2.0 มีอะไรใหม่บ้าง

โครงการ microBlock ออกอัพเดทโปรแกรม microBlock IDE เวอร์ชั่น 2.2.0 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ปรับขั้นตอนการอัพโหลดใหม่

ขั้นตอนการอัพโหลดใหม่ชื่อว่า upload on boot เป็นขั้นตอนการอัพโหลดที่โครงการ microBlock พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการอัพโหลดโปรแกรมลง MicroPython แบบเดิม โดยเดิมการอัพโหลดจะทำผ่าน REPL โดยเรียกใช้คำสั่ง open write close ใน MicroPython แต่คำสั่งดังกล่าวมีข้อเสียประการสำคัญคือ ทำงานได้ช้า และมีโอกาศที่ทำงานผิดพลาดได้ง่าย จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมโปรแกรม microBlock IDE เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จึงอัพโหลดได้ช้าโดยเฉพาะเมื่อใช้ส่วนเสริม (Extension) ที่มีขนาดใหญ่อย่าง Blynk หรือ LINE Notify

microBlock IDE เวอร์ชั่น 2.2.0 เปลี่ยนมาใช้การอัพโหลดด้วยวิธี upload on boot ซึ่งต้องใช้คู่กับ MicroPython for KidBright/IPST เวอร์ชั่น 1.5.0 ขึ้นไป โดยหากโปรแกรมพยามอัพโหลดด้วยวิธี upload on boot แล้วไม่สำเร็จ (เพราะใช้ MicroPython เวอร์ชั่นเก่า) โปรแกรมจะเลือกอัพโหลดด้วย REPL (วิธีเก่า) แทน

ใช้ระบบ Task มากขึ้น

จากการปรับวิธรการอัพโหลดใหม่เป็นแบบ upload on boot ทำให้การใช้ Task บน MicroPython ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ปรับบล็อก IMU ใหม่ โดยลบบล็อก IMU update ออกไป เนื่องจากค่าในบล็อกใน IMU จะอัพเดทอัตโนมัติผ่านการใช้ Task และเพิ่มบล็อก IMU on gesture เข้ามา รวมทั้งเพิ่มบล็อก swicth on pressed ซึ่งทำงานผ่านระบบ Task และเพิ่มบล็อก run in background เพื่อให้ผู้ใช้สร้าง Task แยกเองได้

เพิ่ม Widget ใน Dashboard

มีการเพิ่ม Widget เครื่องบิน เกม และเข็มทิศเข้ามาใน Dashboard ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สร้างสรรค์การเรียนรู้แบบ STEM ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เพิ่มบล็อกใหม่

มีการเพิ่มบล็อกใหม่ดังนี้

  • เพิ่มบล็อก controls_for บล็อกทำซ้ำแบบนับจำนวนรอบเก็บลงตัวแปร
  • เพิ่มบล็อก random_seed แก้ปัญหาบล็อก random สุ่มเลขไม่จริง
  • เพิ่มบล็อกวาดรูปภาพบนจอ OLED ให้บอร์ด IPST-WiFi
  • เพิ่มบล็อกสั่งเปิด-ปิดจุดบน LED 16×8 ของบอร์ด KidBright32 และ OpenKB

ดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE V2.2.0

ดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE เวอร์ชั่นล่าสุด และโปรแกรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการ microBlock IDE ได้ที่ ดาวน์โหลด microBlock IDE  หรือ Release microBlock IDE offline V2.2.0 · microBlock-IDE/microBlock-IDE-offline ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows , mac OS และ Ubuntu