microBlock IDE V2.1.0 มีอะไรใหม่บ้าง

microBlock IDE เวอร์ชั่น V2.1.0 เพิ่มบอร์ด IPST-WiFi และ OpenKB และเพิ่ม Dashboard สร้างหน้าแสดงผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

โพสอื่น ๆ

microBlock IDE V2.1.0 มีอะไรใหม่บ้าง

โครงการ microBlock ออกอัพเดทโปรแกรม microBlock IDE เวอร์ชั่น V2.1.0 ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือเพิ่มบอร์ด IPST-WiFi และ OpenKB และเพิ่ม Dashboard สร้างหน้าแสดงผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มบอร์ด IPST-WiFi

บอร์ด IPST-WiFi เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา ออกแบบและพัฒนาโดย INEX ให้กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ถูกใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนมากมาย ออกแบบให้ใช้เขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยภาษาไพทอน (MicroPython) โดยโปรแกรม microBlock IDE V2.1.0 รองรับการเขียนโปรแกรมสั่งงานบอร์ด IPST-WiFi แล้ว

หน้าตาบอร์ด IPST-WiFi

โครงการ microBlock เลือกสร้างเฟิร์มแวร์ MicroPython ขึ้นมาเฉพาะสำหรับบอร์ด IPST-WiFi ชื่อว่า MicroPython for IPST-WiFi เพื่อให้การเขียนโปรแกรมสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ บนบอร์ดด้วยภาษาไพทอนทำได้ง่ายขึ้น โดยเฟิร์มแวร์ MicroPython for IPST-WiFi ที่พัฒนาต่อจากเฟิร์มแวร์ MicroPython ได้ฝังโมดูลเหล่านี้ลงไป

 1. โมดูล display ใช้เขียนโปรแกรมสั่งงานหน้าจอ OLED บนบอร์ด IPST-WiFi โดยมีคำสั่งแสดงผลข้อความ วาดรูปต่าง ๆ และคำสั่งล้างหน้าจอ
 2. โมดูล buzzer ใช้เขียนโปรแกรมสั่งงานลำโพงบนบอร์ด IPST-WiFi โดยมีคำสั่งส่งเสียงกำหนดความถี่ และคำสั่งส่งเสียงเป็นโน๊ตดนตรี
 3. โมดูล switch ใช้เขียนโปรแกรมอ่านค่าสวิตช์บนบอร์ด IPST-WiFi โดยมีคำสั่งอ่านค่าสวิตช์ และคำสั่งกำหนดชุดโค้ดโปรแกรมที่จะถูกเรียกเมื่อกดหรือปล่อยสวิตช์
 4. โมดูล knob ใช้เขียนโปรแกรมอ่านค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได้บนบอร์ด IPST-WiFi

อ่านคำสั่งทั้งหมดได้ที่ microBlock-IDE/micropython

ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อก มีหมวดหมู่คำสั่งดังนี้

หมวดหมู่บล็อกที่มีให้ใช้งานในบอร์ด IPST-WiFi

โปรแกรม microBlock IDE V2.1.0 รองรับการเขียนโปรแกรมสั่งงานบอร์ด IPST-WiFi ทั้งภาษาบล็อกและโค้ดไพทอน ทั้งเวอร์ชั่นออนไลน์ (เว็บ) และเวอร์ชั่นโปรแกรม

เพิ่มบอร์ด OpenKB

บอร์ด OpenKB เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา ต่อยอดมาจากบอร์ด KidBright32 พัฒนาโดย INEX มีแนวคิดการพัฒนาที่สำคัญ คือลดข้อจำกัดในการสร้างโครงงานลง โดยยังคงความสามารถที่บอร์ด KidBright32 มีไว้ดังเดิม

หน้าตาบอร์ด OpenKB

บอร์ด OpenKB มีคำสั่ง MicroPython ให้เรียกใช้งานแบบเดียวกับบอร์ด KidBright32 V1.3/V1.4 ทุกประการ

ในด้านการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อก ได้เพิ่มขาที่ OpenKB มี แต่ KidBright32 ไม่มี ลงไปในบล็อก เช่น บล็อก digital read , digital write PWM DHT11/22 DS18B20 ได้เพิ่มขา DAC1 (25) ลงไป และตัดบล็อกเกี่ยวกับ USB ออก (เพราะบอร์ด OpenKB ไม่มีช่อง USB-A)

ตัวอย่างบล็อก DHT11/22 ที่เพิ่มขา DAC1 ขึ้นมาในบอร์ด OpenKB

เพิ่ม Dashboard

Dashboard คือหน้าแสดงผลและสรุปข้อมูลจำนวนมากให้เข้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรม microBlock IDE V2.1.0 ได้ฝังหน้า Dashboard มาในโปรแกรมแล้ว บอร์ดทุกบอร์ดที่ microBlock IDE รองรับ สามารถส่งข้อมูลมาแสดงผลในหน้า Dashboard ในรูปแบบข้อความ สถานะลอจิก เกจ กราฟ และ Log ได้ โดยผู้ใช้สามารถลาก-ย้าย-ขยายตำแหน่งของวัตถุที่แสดงผลได้อย่างอิสระ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติประจำตัววัตถุได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเขียนโปรแกรมส่งค่าจากฟังก์ชั่น sin ไปแสดงผลแบบข้อความ เกจ และกราฟ ใน Dashboard

การเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลขึ้นมาแสดงผลทำได้โดยบล็อก send to dashboard ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ Advanced ของทุกบอร์ด

บล็อก send to dashboard ใช้ส่งข้อมูลขึ้น Dashboard มีให้ใช้งานทุกบอร์ดที่โปรแกรม microBlock IDE รองรับ

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้น่าจะช่วยให้การสร้างสรรค์โครงงานด้วย microBlock IDE ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 • เพิ่มบล็อกอ่านค่าไจโรสโคปให้บอร์ด KidBright32 V1.6 by Gravitech
 • เพิ่มบล็อก Gerora RGB LED ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแอลอีดี RGB บนบอร์ด KidBright32 V1.6 by Gravitech ได้
 • แก้ไขชื่อหมวดหมู่ Sensor ที่ผิด
 • เพิ่มบล็อก math_round ช่วยปัดเศษตัวเลข
 • เพิ่มบล็อก touch read อ่านค่าสัมผัส ให้กับบอรด KidBright32 ทุกเวอร์ชั่น
 • ข้ามการอัพโหลดไฟล์โมดูลที่เคยอัพโหลดไปแล้ว (ช่วยให้อัพโหลดโค้ดได้เร็วขึ้น)
 • เพิ่มปุ่มแชร์โค้ด
 • เพิ่มเฟิร์มแวร์ MicroPython for KidBright32 V1.4.0

ดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE V2.1.0

ดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE เวอร์ชั่นล่าสุด และโปรแกรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการ microBlock IDE ได้ที่ ดาวน์โหลด microBlock IDE  หรือ Release microBlock IDE offline V2.1.0 · microBlock-IDE/microBlock-IDE-offline ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows , mac OS และ Ubuntu