Code Reference > Output > servo set angle

สั่งให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปในองศาที่กำหนด

servo set angle


Header:
import servo
Python:
servo.angle(pin, angle)

สั่งให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปในองศาที่กำหนด

พารามิเตอร์

 • pin - ขาที่ต่อเซอร์โวมอเตอร์

  • SV1servo.SV1

  • SV2servo.SV2

  • OUT126

  • OUT227

  • 2323

  • 1919

  • 1818

 • angle - กำหนดองศาของเซอร์โว

ค่าส่งกลับ

ไม่มี

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างโปรแกรมสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ขา SV1 หมุนไป 90 องศา