แนะนำการใช้งานโปรแกรม microBlock IDE

microBlock IDE เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างโค้ดภาษาไพทอนเพื่อใช้กับบอร์ด KidBright32 V1.3, 1.4, 1.5, 1.5i (หรือ KidBright32i) และ 1.6

โพสอื่น ๆ

แนะนำการใช้งานโปรแกรม microBlock IDE

microBlock IDE เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างโค้ดภาษาไพทอนเพื่อใช้กับบอร์ด KidBright32 V1.3, 1.4, 1.5, 1.5i (หรือ KidBright32i) และ 1.6 ที่พัฒนาโดยคุณ สนธยา นงนุช แห่งร้านไอโอเอ็กซ์ฮ๊อบร่วมมือกับพาร์ทเนอร์

microBlock IDE เป็นโปรแกรมที่ลากบล็อกคำสั่งมาวางแล้วจะสร้างโค้ดภาษาไพทอน โดยใช้เฟิร์มแวร์ microPython โดยได้เตรียมบล็อกคำสั่งพื้นฐาน คำสั่งเฉพาะสำหรับควบคุมฮาร์ดแวร์ของบอร์ด KidBright และยังมีปลั๊กอินสำหรับเพิ่มความสามารถให้ใช้งานกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตหรือตัวตรวจจับต่างๆ

ในโปรแกรมมีทั้ง IDE สำหรับเขียนโปรแกรม ตัวอัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด KidBrightและมีหน้าต่าง Terminal สำหรับแสดงผลการทำงานในตัว มีทั้งรุ่นที่ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือเรียกว่ารุ่น online และรุ่น offline ติดตั้งให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, MAC OS และ Ubuntu

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม microBlock IDE

ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ https://microblock.app/download ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ microBlock IDE แล้วเลือกดาวน์โหลดไฟล์ตามระบบปฏิบัติการที่ใช้ คอมพิวเตอร์ตัวอย่างใช้ Windows 10 แบบ 64 บิต จึงคลิกเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งสำหรับ Windows 32 บิต เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม ดังรูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1 หน้าเว็บสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว จะได้ไฟล์ microBlock.IDE.Vx.x.x.win.x86-64.msi มา (ชื่อไฟล์จะแตกต่างกันในแต่ละเวอร์ชั่นและแต่ละระบบปฏิบัติการ) ให้ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์ติดตั้งขึ้นมา ดังรูปที่ 1-2

รูปที่ 1-2 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ microBlock.IDE.Vx.x.x.win.x86-64.msi เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม microBlock IDE

จากนั้นหน้าต่างติดตั้งโปรแกรมจะปรากฏขึ้นมา ดังรูปที่ 1-3 และจะดำเนินการติดตั้งให้อัตโนมัติ ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จ

รูปที่ 1-3 หน้าต่างติดตั้งโปรแกรม microBlock IDE

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว โปรแกรม microBlock IDE จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่ม New Project ที่มุมซ้ายล่าง เพื่อสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ใหม่ ดังรูปที่ 1-4

รูปที่ 1-4 สร้างไฟล์โปรเจ็กต์ใหม่เมื่อเปิดโปรแกรม microBlock IDE

ที่หน้าต่าง New Project ให้ดำเนินการตามรูปที่ 1-5

(1) ตั้งชื่อไฟล์โปรเจ็กต์

(2) เลือกบอร์ด KidBright ที่ใช้งาน ในที่นี้เลือก KidBright32 V1.5i หรือ KidBright32i

(3) คลิกปุ่ม Create

รูปที่ 1-4 ที่หน้าต่าง New Project กำหนดชื่อไฟล์โปรเจ็กต์ และเลือกบอร์ด KidBright
รูปที่ 1-5 ที่หน้าต่าง New Project กำหนดชื่อไฟล์โปรเจ็กต์ และเลือกบอร์ด KidBright

หลังจากสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ใหม่และเลือกบอร์ดแล้ว ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายมือของโปรแกรมจะเปลี่ยนไป โดยแสดงเครื่องมือที่ตรงกับบอร์ดที่เลือกใช้ เมื่อต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะตรวจจับพอร์ตที่เชื่อมต่อกับบอร์ดทันที ดังแสดงในรูปที่ 1-7 (จะต้องติดตั้งไดรเวอร์ USB ของบอร์ด KidBright ให้เรียบร้อยก่อน)

รูปที่ 1-5 แสดงสถานะการเชื่อมต่อบอร์ด KidBright กับโปรแกรม microBLock IDE
รูปที่ 1-6 แสดงสถานะการเชื่อมต่อบอร์ด KidBright กับโปรแกรม microBlock IDE

ทดลองเขียนโปรแกรม

มีขั้นตอนดังนี้

(1) คลิกที่แถบคำสั่ง Display

(2) คลิกลากบล็อกคำสั่ง display show scroll มาวางที่หน้าต่างสร้างโค้ดด้านซ้ายมือ ดังรูปที่ 2-1

รูปที่ 2-1 แสดงการเริ่มต้นสร้างโค้ดด้วยการลากบล็อกคำสั่งมาวางบนพื้นที่สร้างโค้ด
รูปที่ 2-1 แสดงการเริ่มต้นสร้างโค้ดด้วยการลากบล็อกคำสั่งมาวางบนพื้นที่สร้างโค้ด

(3) คลิกที่ข้อความ Hello! เปลี่ยนข้อความเป็น microBlock IDE ดังรูปที่ 2-2

รูปที่ 2-2 คลิกเปลี่ยนข้อความที่ต้องการแสดงผล
รูปที่ 2-2 คลิกเปลี่ยนข้อความที่ต้องการแสดงผล

(4) หลังจากเปลี่ยนข้อความเสร็จแล้ว คลิกที่แถบคำสั่ง Control ลากบล็อก Forever มาวางใต้บล็อก display show scroll ดังรูปที่ 2-3

รูปที่ 2-3 ลากบล็อก ลากบล็อก Forever มาวางใต้บล็อก display show scroll
รูปที่ 2-3 ลากบล็อก ลากบล็อก Forever มาวางใต้บล็อก display show scroll

(5) คลิกที่แถบคำสั่ง Display ลากบล็อก display show มาวางในบล็อก forever ดังรูปที่ 2-4

รูปที่ 2-4 ลากบล็อก display show มาวางในบล็อก forever
รูปที่ 2-4 ลากบล็อก display show มาวางในบล็อก forever

(6) เลือกรูปภาพที่ต้องการแสดงผล ดังรูปที่ 2-5 โดย

[1] คลิกที่รูป LED 16×8

[2] คลิกที่ Collection

[3] เลือกเครื่องหมายถูก

รูปที่ 2-5 แสดงการเลือกรูปภาพที่ต้องการแสดงผลจากคลังภาพ
รูปที่ 2-5 แสดงการเลือกรูปภาพที่ต้องการแสดงผลจากคลังภาพ

(7) คลิกที่แถบคำสั่ง Control ลากบล็อกคำสั่ง wait 1 second ไปวางต่อท้ายบล็อก display show ดังรูปที่ 2-6

รูปที่ 2-6 เลือกเวลาสำหรับการแสดงผล โดยลากบล็อกคำสั่ง wait 1 second ไปวางต่อท้ายบล็อก display show
รูปที่ 2-6 เลือกเวลาสำหรับการแสดงผล โดยลากบล็อกคำสั่ง wait 1 second ไปวางต่อท้ายบล็อก display show

(8) คัดลอกบล็อกแสดงเครื่องหมายถูกด้วยการคลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือก Duplicate ดังรูปที่ 2-7

รูปที่ 2-7 การคัดลอกบล็อกคำสั่ง 
รูปที่ 2-7 การคัดลอกบล็อกคำสั่ง

(9) ลากบล็อกที่คัดลอกใหม่นี้ไปวางใต้บล็อก wait 1 second คลิกเปลี่ยนรูปเป็นเครื่องหมายกากะบาท X จากนั้นคัดลอกบล็อก wait 1 second แล้วลากไปวางด้านล่างสุด ดังรูปที่ 2-8

รูปที่ 2-7 คัดลอก วาง และเปลี่ยนบล็อกแสดงภาพเป็นรูปกากะบาท ตามด้วยเพิ่มบล็อกหน่วงเวลา wait 1 seconds
รูปที่ 2-8 คัดลอก วาง และเปลี่ยนบล็อกแสดงภาพเป็นรูปกากะบาท ตามด้วยเพิ่มบล็อกหน่วงเวลา wait 1 seconds

(10) เมื่อวางบล็อกโปรแกรมครบแล้ว ลำดับต่อไปเป็นการอัปโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด KidBright ให้คลิกที่ปุ่ม Upload ที่กึ่งกลางด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรมดังรูปที่ 2-9

รูปที่ 2-8 แสดงปุ่มสำหรับโหลดโปรแกรม
รูปที่ 2-9 แสดงปุ่มสำหรับโหลดโปรแกรม

(11) โปรแกรมจะตรวจสอบสถานะของบอร์ด หากพบว่าบอร์ด KidBright ที่นำมาใช้งาน ยังไม่มีเฟิร์มแวร์ของ microPython โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Firmware Upgrade ขึ้นมา คลิกเลือกเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ล่าสุด ดังรูปที่ 2-10 (การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทำครั้งเดียว ครั้งต่อไปจะข้ามขั้นตอนนี้ไปยังการอัปโหลดโปรแกรมทันที)

รูปที่ 2-9 หน้าต่างสำหรับเลือกติดตั้งเฟิร์มแวร์ของ microPython
รูปที่ 2-10 หน้าต่างสำหรับเลือกติดตั้งเฟิร์มแวร์ของ microPython

(12) คลิกที่ปุ่ม Upgrade Firmware ดังรูปที่ 2-11

รูปที่ 2-10 คลิกปุ่ม Upgrade Firmware เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งและอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับบอร์ด KidBright เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย microPython
รูปที่ 2-11 คลิกปุ่ม Upgrade Firmware เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งและอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับบอร์ด KidBright เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย microPython

(13) โปรแกรมจะตรวจสอบตัวบอร์ดและอัปเกรดเฟิร์มแวร์ต่อเนื่องกัน ให้รอจนทำสำเร็จครบ 100% ดังรูปที่ 2-12

รูปที่ 2-11 แสดงสถานะการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ microPython ให้กับบอร์ด KidBright
รูปที่ 2-12 แสดงสถานะการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ microPython ให้กับบอร์ด KidBright

(14) เมื่ออัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จ คลิกปุ่ม Upload Program เพื่ออัปโหลดโค้ดที่สร้างขึ้นไปยังบอร์ด KidBright ดังรูปที่ 2-13

รูปที่ 2-12 แสดงหน้าต่างสำหรับเลือกอัปโหลดโปรแกรมที่เปิดขึ้นมา หลังจากอัปเกรด เฟิร์มแวร์เสร็จแล้ว
รูปที่ 2-13 แสดงหน้าต่างสำหรับเลือกอัปโหลดโปรแกรมที่เปิดขึ้นมา หลังจากอัปเกรด เฟิร์มแวร์เสร็จแล้ว

(15) การอัปโหลดโปรแกรมจะใช้เวลาเพียง 2 ถึง 3 วินาที เมื่ออัปโหลดเสร็จ โปรแกรมจะทำงานทันที โดยแสดงข้อความ microBlock IDE เลื่อนจากขวาไปซ้ายที่ส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KidBright เมื่อแสดงข้อความเสร็จ จะแสดงเครื่องหมายถูกและกากบาทสลับกันทุกๆ 1 วินาทีตลอดเวลา

ตัวอย่างโปรแกรมทดสอบการทำงานบอร์ด KidBright ด้วยการพัฒนาโปรแกรมบน microBlock IDE

3.1 โปรแกรมทดสอบการกดสวิตช์ S1 และ S2

  • เมื่อกดสวิตช์ S1 แสดงรูปหัวใจที่ส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KidBright
  • เมื่อกดสวิตช์ S2 แสดงรูปเครื่องหมายถูกที่ส่วนแสดงผล LED 16 x 8 จุดของบอร์ด KidBright

3.2 โปรแกรมทดสอบวงจรตรวจจับแสงและวัดอุณหภูมิ

เมื่อรันโปรแกรม บอร์ด KidBright จะแสดงค่าของความเข้มแสงที่ตรวจจับได้สลับกับค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ในทุกๆ 1 วินาที

3.3 โปรแกรมทดสอบตัวตรวจวัดความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลก

(สำหรับบอร์ด KidBright32 V1.5i หรือ KidBright32i)

3.4 โปรแกรมทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับสนามแม่เหล็กโลกเมื่อนำมาทำเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์

(สำหรับบอร์ด KidBright32 V1.5i หรือ KidBright32i)

3.5 โปรแกรมทดสอบการรับสัญญาณอินพุตจากขา IN1, IN2 เพื่อขับเสียงเพลงออกที่ลำโพงเปียโซของบอร์ด KidBright


อ่านบทความนี้ในรูปแบบ PDF : microBlock-IDE_GettingStart


บทความนี้จัดทำโดย รศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร ถือลิขสิทธิ์โดย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ microBlock การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความนี้ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ก่อน ติดต่อ INEX