การใช้โมดูลเล่น MP3 กับบอร์ด KidBright32

แนะนำการใช้งานโมดูลเล่น MP3 รุ่น OpenSmart Serial MP3 กับบอร์ด KidBright32 เขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยโปรแกรม microBlock IDE

โพสอื่น ๆ

การใช้โมดูลเล่น MP3 กับบอร์ด KidBright32

แนะนำการใช้งานโมดูลเล่น MP3 รุ่น OpenSmart Serial MP3 กับบอร์ด KidBright32 เขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยโปรแกรม microBlock IDE


สั่งซื้อโมดูล OpenSmart Serial MP3


การต่อโมดูล MP3 เข้ากับบอร์ด KidBright32

แนะนำให้ใช้งานร่วมกับบอร์ด KidBright32 V1.5 Rev3.1 / KidBright32i / KidBright32 V1.6 by Gravitech โดยบอร์ดทั้ง 3 สามารถต่อวงจรแบบเดียวกันได้ดังนี้

กรณีใช้บอร์ด KidBright32 V1.2-V1.4 ให้ย้ายไปต่อขา 18 และ 19 แทน (ตอนเขียนโค้ดโปรแกรมเลือก TX pin: 19, RX pin: 18)

การเตรียมไฟล์ MP3 ใน MicroSD Card

การเขียนโปรแกรมสั่งงานโมดูล MP3 ให้เล่นไฟล์ใด ๆ จะเขียนโปรแกรมสั่งงานโดยอ้างอิงลำดับของไฟล์ การกำหนดลำดับของไฟล์สามารถทำได้โดยตั้งชื่อไฟล์ตามลำดับที่ต้องการ เช่น มีไฟล์ชื่อ AAA.mp3 ต้องการให้เป็นลำดับที่ 1 ให้แก้ไขชื่อเป็น 1.mp3 และมีไฟล์ชื่อ BBB.mp3 ต้องการให้เป็นลำดับที่ 2 ให้แก้ไขชื่อเป็น 2.mp3 เป็นต้น

ได้โครงสร้างไฟล์ MP3 ใน MicroSD Card ดังรูป

ถอด MicroSD Card ใส่เข้ากับโมดูล MP3 เพื่อเตรียมใช้เขียนโค้ดโปรแกรมในบอร์ด KidBright32 ต่อไป

การติดตั้ง Extension

การเขียนโปรแกรมสั่งงานโมดูลเล่น MP3 จำเป็นต้องติดตั้ง Extension ที่ชื่อ Serial MP3 ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

เปิดโปรแกรม microBlock IDE ขึ้นมา แล้วกดที่เมนู Extension

เลื่อนหา Serial MP3 แล้วกดปุ่ม Install

เมื่อติดตั้งเสร็จ จะแสดงข้อความดังรูป

ปิดหน้าต่าง Extension เลื่อนเมนูเลือกบล็อกลงด้านล่างสุด จะพบเมนู Serial MP3 เพิ่มขึ้นมา และมีบล็อกขึ้นมาให้เลือกแล้ว

การใช้งานเบื้องต้น

การใช้งานจำเป็นต้องเรียกใช้บล็อก Serial MP3 begin เป็นอันดับแรก เนื่องจากบล็อกนี้ใช้กำหนดวงจรที่ต่อระหว่างโมดูล MP3 กับบอร์ด KidBright32

จากหัวข้อแรกได้ต่อขา TX ไว้ที่ OUT1 และ RX ไว้ที่ OUT2 จึงกำหนดค่าในบล็อก Serial MP3 begin ได้ดังนี้

ต่อมาควรมีการตั้งค่าความดังของเสียงก่อน โดยใช้บล็อก Serial MP3 set volume กำหนดความดังของเสียงไว้ที่ 100% นำมาต่อกับบล็อกที่มีอยู่แล้ว ได้โค้ดโปรแกรมดังรูป

ทดสอบเขียนโปรแกรมให้เล่นไฟล์ลำดับที่ 1 จึงลากบล็อก Serial MP3 play index ออกมา ต่อเข้ากับบล็อกที่มีอยู่แล้ว ได้โค้ดโปรแกรมดังรูป

จากนั้นอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด KidBright32 ผลที่ได้คือ

โมดูล MP3 เล่นเพลงลำดับแรกด้วยความดัง 100% จนจบ

โครงงานเครื่องกดซาวเอฟเฟคด้วย KidBright32

ต่อโมดูล OpenSmart Serial MP3 เข้ากับบอร์ด KidBright32i ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเอฟเฟกต์ได้ที่ แจกฟรี!! ซาวด์เอฟเฟกต์ยูทูบเบอร์ ครบที่สุดในไทย ได้ไฟล์เสียงนามสกุล WAV ใช้ เครื่องมือแปลงไฟล์ MP3 นำไฟล์ที่ได้จากการแปลงใส่ลง MicroSD Card ได้โครงสร้างไฟล์ดังรูป

นำ MicroSD Card ใส่เข้ากับโมดูล MP3

ที่โปรแกรม microBlock IDE ให้ติดตั้ง Extension ที่ชื่อ Serial MP3 แล้วลากบล็อกมาต่อกันจนได้โค้ดโปรแกรมดังนี้

อัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด KidBright32 ได้ผลดังนี้

เมื่อกดปุ่ม S1 บนบอร์ด KidBright32 ที่แอลอีดี 16×8 แสดงรูปลำโพง และโมดูล MP3 เล่นเสียงเอฟเฟกต์แรกออกลำโพง

เมื่อกดปุ่ม S2 บนบอร์ด KidBright32 ที่แอลอีดี 16×8 แสดงรูปลำโพง และโมดูล MP3 เล่นเสียงเอฟเฟกต์ที่สองออกลำโพง